VI Mistrzostwa Polski Dziecięcej Ligi Grapplingowej - DLG 30

Event date

Saturday, June 11, 2022

Place

Żyrardów

Sign up deadline

01.05.2022 - 06.06.2022
Archival event

Event information

VI MISTRZOSTWA POLSKI DLG

Żyrardów 11.06.2022

ORGANIZATOR GŁÓWNY: Dziecięca Liga Grapplingowa Young Grapplers

ORGANIZATOR REGIONALNY: Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long

I. Termin i miejsce zawodów: 11.06.2022r Hala Sportowa Aqua, 96-300 Żyrardów ul. Rotmistrza W. Pileckiego 25/27

W czasie zawodów odbędą się walki grapplingowe dzieci, kadetów, juniorów i seniorów w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców:

• Grupa U8 zawodnicy w wieku 6 – 7 lat (roczniki: 2016-2015)

• Grupa U10 zawodnicy w wieku 8 – 9 lat (roczniki: 2014-2013)

• Grupa U12 zawodnicy w wieku 10 – 11 lat (roczniki: 2012-2011)

• Grupa U14 zawodnicy w wieku 12 – 13 lat (roczniki: 2010-2009)

• Grupa U16 zawodnicy w wieku 14 – 15 lat (roczniki: 2008-2007)

• Grupa U18 zawodnicy w wieku 16 – 17 lat (roczniki: 2006-2005)

• Grupa U21 młodziezowiec 18 - 20 lat (roczniki: 2004-2002)

Podział zawodników ze względu na wagę:

• Grupa U8 -20kg; -24kg; -28kg; -32kg; -36kg; -40kg; -44kg; -48kg; +48kg;

• Grupa U10 -24kg; -28kg; -32kg; -36kg; -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; +52kg;

• Grupa U12 -36kg; -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; -64kg; +64kg;

• Grupa U14 -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; -64kg; -68kg; +68kg;

• Grupa U16 -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; -64kg; -68kg; -72kg; -76kg; +76kg;

• Grupa U18 -60kg; -64kg; -68kg; -72kg; -76kg; -80kg; -84kg; -88kg; +88kg

• Grupa U21 -68kg; -72kg; -76kg; -80kg; -84kg; -88kg; -92kg; -96kg; +96kg

Przy malej ilości zawodników/zawodniczek organizator może połączyć kategorie wagowe oraz zrezygnować z podziału na dziewczęta i chłopców

II. Plan zawodów

Sobota 11 Czerwca 2022

Obowiązuje następujący plan godzinowy:

09:00 – 10:30 weryfikacja i ważenie zawodników (waga +weryfikacja tylko i wyłącznie całą drużyną razem z trenerem)

10:30 – 11:00 omówienie przepisów i otwarcie zawodów

11:00 – 18:00 walki w kategoriach wiekowych/wagowych

Ceremonia wręczania medali odbywać się będzie podczas trwania zawodów Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

 • dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej);
 • aktualnych badań lekarskich (pod kątem startu w zawodach grapplingowych) wystawionych przez lekarza sportowego lub przychodnię sportową;
 • ubezpieczenie NNW;
 • dowodu uiszczenia opłaty startowej przez trenerów klubowych (zgłoszenia osób indywidualnych nie są przyjmowane);
 • właściwego stroju – koszulka i długie spodnie od kimona (dopuszczalne legginsy);
 • deklaracji i oświadczenia opiekuna – rodzica tylko na drukach Organizatora.

Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica/opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego; Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

III. Rejestracja zawodników:

 • rejestracja zawodników odbywa się drogą elektroniczną przez panel rejestracyjny Martial Match: panel-rejestracyjny.pl
 • do zawodów mogą przystapić tylko i wyłącznie reprezentacje klubowe (zgłoszenia indywidualne nie będą brane pod uwagę – w przypadku takiego zgłoszenia, zawodnik nie zopstanie dopuszczony do udziału w zawodach). Trenerzy klubowi zgłaszają swoich zawodników od 01.05.2022r do 05.06.2022r do godziny 22:00. Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia zawodników;
 • opłata startowa wynosi 120zł, płatna do 06.06.2022r. W przypadku opłaty po terminie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone. Konto na które należy dokonać przelewu: Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long ul. Izy Zielińskiej 24; 96-300 Żyrardów; nr konta Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Żyrardów 38 9297 0005 0474 4601 2041 0001. W tytule przelewu podajemy nazwę klubu oraz ilość zawodników;
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu walk Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers. Regulamin wraz z oświadczeniem opiekuna/rodzica jest dostepny w wersji elektronicznej. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Dziecięcej Ligi Grapplingowej;

IV. Nagrody:

• za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy;

• za zdobycie I-III miejsca w klasyfikacji drużynowej reprezentacje otrzymują puchar oraz dyplom;

• za najszybsze poddanie przeciwnika w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• za największą ilość zdobytych punktów (w kategoriach bez technik kończących) w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• za najbardziej techniczną walkę zawodów (nagroda rzeczowa).

V. Koszta:

 • koszty organizacyjne, sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
 • koszty przejazdu (przelotu), ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają reprezentacje we własnym zakresie;

VI. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie zawodników musi być przesłane w wyznaczonym terminie;
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW;
 • w przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny;
 • opłacenie uczestnictwa (tj. opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu;
 • opłata startowa nie jest zwrotna;
 • organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika;
 • organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

Prezes ŻKS Thien Long - Piotr Bonikowski Tel.: +48 731 444 833; mail: bonikow@gmail.com