Puchar Europy Amatorskiego MMA 2022

Event date

Saturday, October 15, 2022

Place

Teresin

Sign up deadline

10.09.2022 - 11.10.2022
Archival event

Event information

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

15 października 2022 r.

Hala sportowa GOSiR Teresin

Al. 20-lecia 1, 96-515 Teresin

W sobotę 15 października 2022 w ramach Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2022 odbędą się turnieje:

  1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
  2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
  3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
  4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
  5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
  6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
  7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
  8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2022

PIĄTEK 14 października 2022 18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników

SOBOTA 15 października 2022

7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 14 października 2022)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Europy Amatorskiego MMA 2022 jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2022/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla kobiet:

do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

  1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
  2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności - 20 zł

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Puchar Europy Amatorskiego MMA 2022 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 10. 09. 2022 r. (sobota) do 10. 10. 2022 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Puchar Europy MMA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 13 października 2022 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Pucharu!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana WYŁĄCZNIE przelewem za Puchar Europy Amatorskiego MMA wynosi:

– do dnia 20. 09. 2022 r. – 90 zł,

– do dnia 10. 10. 2022 r. – 110 zł,

– od dnia 11. 10. 2022 do dnia 12. 10. 2022 r. – 130 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat za Puchar Europy Amatorskiego MMA dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Puchar Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl