Arrachion BJJ Cup

Event date

Sunday, November 17, 2019

Place

Biskupiec, al. Broni 14

Sign up deadline

27.09.2019 - 14.11.2019
Archival event

Event information

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu dla dzieci - Arrachion BJJ Cup

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 17.11.2019r.

Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora:

 • Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, szymon-bonkowski@wp.pl,
 • Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, pbonkowska@o2.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”
ul.Gietkowska 9c/2
10-170 Olsztyn
www.arrachion.pl

Zasady uczestnictwa w zawodach:

 1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach
 2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku braku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej, lub połączenia kategorii wagowych;
 3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:

 • U-8 (6-7 lat) -20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, +32 kg
 • U-10 (8-9 lat) -22 kg, 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg
 • U-12 (10-11 lat) -25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, +50 kg
 • U-15 (12-13-14 lat) -35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

CZAS WALKI:

 • U-8: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)
 • U-10: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)
 • U-12: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)
 • U-15: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)

Informacje dotyczące ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych:

UBIÓR ZAWODNIKÓW:

 • zawodnik ubrany jest w kompletne kimono;
 • Zawodnicy walczą boso;
 • Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
 • Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;

PUNKTY:

 • Sprowadzenie do parteru/ rzut – 2 pkt
 • Sweep/ przetoczenie z gardy – 2 pkt
 • Przejście gardy – 3 pkt
 • Pozycja kolano na brzuchu – 2 pkt
 • Dosiad – 4 pkt
 • Pozycja za plecami (wpięte oba haki) – 4 pkt Pozycja zostaje zaliczona jeśli zawodnik utrzyma ją przez minimum 3 sekundy Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt – pojedynek zostanie zakończony przed czasem

TECHNIKI NIEDOZWOLONE:

 • Wszystkie dźwignie i duszenia w kategoriach U-8, U-10 oraz U-12 (walka tylko na punkty)
 • Wszystkie dźwignie na nogi w kategorii U-15 (wszystkie duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
 • Rozbijanie o matę – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
 • Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

Opłata startowa/zgłoszenia:

50 zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia przez panel rejestracyjny do 10.11.2019r. (do godz. 23:59)

Opłata startowa płatna na konto do dnia 10.11.2019r.:

Konto: 88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A)
Stowarzyszenie "Arrachion"
ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

W tytule przelewu proszę podać nazwę klubu oraz ilość zawodników.

POPRAWNA REJESTRACJA TYLKO Z DOŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM OPŁATY STARTOWEJ W PANELU REJESTRACYJNYM (do dn. 10.11.2019r.)

OPŁATY STARTOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

Ważenie i weryfikacja:

 • Waga oficjalna (Hala Sportowa) - Godz. 9:00 - 10:00
 • Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu
 • Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji, WAGA BEZ GI)
 • Przekroczenie wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Program zawodów:

 • 8:30 - Otwarcie Hali
 • 9:00 - 10:00 Waga oficjalna
 • 10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
 • 11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane. Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec