II Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Zapasach w Stylu Wolnym

Event date

Sunday, June 21, 2020

Place

Warszawa, ul. Konwiktorska 6

Sign up deadline

01.04.2020 - 19.06.2020
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Drugich Otwartych Mistrzostw Warszawy Amatorów w zapasach w stylu wolnym

Dane kontaktowe:

mail: amatorskiemistrzostwawarszawy@gmail.com

tel: 793 086 033 Michał Machnikowski

I. CEL.

 • Popularyzacja sportu zapaśniczego środowisku Warszawskim;
 • Umożliwienie współzawodnictwa osobom uprawiającym zapasy amatorsko lub rekreacyjnie;
 • Wyłonienie Mistrzów w poszczególnych kategoriach wagowych;
 • Rozwój i promocja zapasów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

II. Organizatorzy:

 • Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 • Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Warszawie;

III. Termin i miejsce

 • Zawody odbędą się dnia 29.03.2020 r w hali sportowej Ośrodka Polonia Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie ul. Konwiktorska 6;
 • Zawody przeprowadzone zostaną na dwóch matach zapaśniczych.

IV. Uczestnictwo

 • W zawodach udział biorą zawodnicy narodowości Polskiej, zgłoszeni w dowolnej ilości przez Kluby sportowe lub indywidualnie;
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia sportowo-lekarskiego do uczestnictwa w sportowej rywalizacji;
 • Warunkiem uczestnictwa jest okazanie podczas weryfikacji aktualnego ubezpieczenia NNW.
 • Warunkiem uczestnictwa w przypadku nieletnich jest– pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego;
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest status „amatora”;

 • Brać udziału w zawodach nie mogą „zawodowcy”. Jako „zawodowcy” uważa się osoby trenujące sport zapaśniczy, występujące na zawodach zapaśniczych stopnia mistrzostw województwa oraz wyżej, zarówno w stylu klasycznym jak i wolnym.

 • Do udziału zapraszamy osoby trenujące rekreacyjnie, jak i te, które zapasy traktują jako trening uzupełniający do innych sportów walki typu: brazylijskiej jiu jitsu, judo lub mma.

 • Przeprowadzenie zawodów odbędzie się zgodnie z REGULAMINEM PZZ - zmodyfikowanym na potrzeby amatorskiej realizacji. - Koszt uczestnictwa w zawodach (zapisy na jedną kategorię ) wynosi 75 zł - Wpłaty prosimy wykonywać w dniu rejestracji na dane konta:

Amatorskie zapasy Warszawa ING Bank Śląski 57 1050 1025 1000 0092 5092 3498

 • Organizator umożliwia start w dwóch kategoriach wiekowych (senior oraz master ) W tym przypadku prosimy o przesłanie 2 opłat startowych - czyli 150 zł.

 • UWAGA!!! Jeżeli w toku weryfikacji okaże się, że jako „amator” zgłosi się „zawodnik” wówczas zostanie on natychmiastowo zdyskwalifikowany. Przepada wówczas również wniesiona opłata startowa. Wszelkie wątpliwości na temat dopuszczenia do zawodów rozstrzygnie organizator. Pytania prosimy przesyłać na adres mailowy amatorskiemistrzostwawarszawy@gmail.com

V. Kategorie wiekowe

 • Senior – kategoria otwarta
 • Masters - powyżej 35 lat – rocznik 1985 i starsi.
 • Kobiety (jedna kategoria wagowa).

VI. Kategorie wagowe”

 • Zawodnicy podczas weryfikacji muszą posiadać wagę (z tolerancją 0,5kg) wynoszącą w zależności od kategorii: Dla mężczyzn Senior i Masters: do 73 kg, do 80 kg, do 88 kg, do 98 kg, powyżej 98 kg. Dla kobiet: jedna kategoria wagowa.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wagowych, w przypadku ilości poniżej 4 osób w danej kategorii.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia ze sobą kategorii wiekowych w ramach jednej kategorii wagowej, w przypadku niewielkiej liczby startujących;

VII. Zasady walki.

 • Czas trwania walk: 2x2 min z przerwą 0,5 min;
 • Zasady walki zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem PZZ. Modyfikacje mają na celu zwiększenie intensywności walk oraz zwiększenie bezpieczeństwa startujących;
 • Wykluczone dodatkowo z technik dozwolonych będą : wysokie rzuty o dużej amplitudzie oraz akcje parterowe.
 • Szczegółowe omówienie zasad odbędzie się oddzielnym komunikacie oraz bezpośrednio przed zawodami podczas odprawy z udziałem sędziów zawodów;
 • Ogólne omówienie zasad w poniższym filmie