III SuperPuchar Polski BJJ GI

Event date

Saturday, February 12, 2022

Place

OCKF Oława ul.Sportowa 1

Sign up deadline

14.12.2021 - 03.02.2022
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

KOMUNIKAT / REGULAMIN

III Superpuchar Polski BJJ GI

Hala sportowa OCKF Oława ul.Sportowa 1 55-200 Oława

Organizatorzy: Klub Sportowy AniMMAls, Rio Grappling Club Oława, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej

Termin zawodów: 12.02.2022

Rejestracja od 14.12.2021 do 02.02.2022

Link do rejestracji:

I termin - do 25.01.2021 do godz. 23:59 opłata startowa 100 zł

II termin – do 02.02.2022 do godz. 23:59 opłata startowa 150 zł

Po terminie 02.02.2022 zgłoszenia nie będą możliwe.

Dwie kategorie: Do każdej kategorii wymagana jest osobna rejestracja oraz opłata startowa!

I termin do 25.01.2022 junior i senior 200 zł senior i master 200 zł

II termin do 02.02.2022 junior i senior 300 zł senior i master 300 zł

Po tych terminach i w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji i opłaty!

Numer Konta: 87 1140 2004 0000 3702 8080 9186 Klub Sportowy ANIMMALS Ul. Limanowskiego 15 42-400 Zawiercie

W tytule przelewu: nazwa klubu, kategoria wagowa,pas,imię, nazwisko. W razie wykonania przelewu grupowego należy wysłać maila z pełną listą osób(nazwa klubu, kategoria wagowa,pas,imię,nazwisko).

UWAGA! Opłata startowa w żadnym wypadku (brak zadeklarowanej wagi, niepojawienie się, kontuzja, choroba, nieodpowiedni strój, brak walk, brak dokumentów, brak rejestracji w panelu rejestracyjnym, lub innych nie wymienionych przyczyn) nie będzie zwracana.

Harmonogram zawodów oraz drabinki pojawią się po zamknięciu rejestracji.

Zawodnik weryfikowany i ważony przynosi następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
  • Badania lekarskie od lekarza sportowego
  • Ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (w przypadku ubezpieczenia grupowego, musi posiadać pełną imienną listę ubezpieczonych)
  • Niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na udział w zawodach
  • Ważenie odbędzie się w stroju do walki

WAŻNE! Brak, któregoś z wymaganych dokumentów lub niedotrzymanie limitu wagowego podczas weryfikacji powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika. Badania lekarskie, które będą wydrukowane zostaną odrzucone, a zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

Nagrody:

I miejsce – medal , dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce - medal, dyplom, 2x III miejsce – medal, dyplom

kategoria niebieskie(seniorzy) - I Miejsce 100 złotych kategoria purpury(seniorzy) - I Miejsce 200 złotych kategoria elita(brązowe, czarne) - I Miejsce 500 złotych

Najlepsza Drużyna - puchar, nagroda finansowa

Dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów.

Do godziny po zakończeniu kategorii poszczególnych pasów nastąpi wręczenie medali.

UWAGA! Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo, Krav Maga posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach.

Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy, Krav Maga) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów.

Zawodnicy, którzy posiadają na swoim koncie profesjonalne walki MMA, nie mogą startować w kategorii białych pasów.

W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Kategorie zaawansowania i czas trwania walk:

>Juniorzy: 5 min. (16-17 lat rocznik 2006 - 2005) GI -58,5 kg, -64 kg, -69 kg, -74 kg, -79,3 kg, -84,3 kg, +84,3 kg

>Seniorzy (2004 i wcześniej): – Białe pasy; 5 min. – Niebieskie pasy; 6 min. – Purpury ; 7 min – Elita (Brązowe i Czarne) 8 min. >Masters (+35 lat) 5 min.

  • pasy białe
  • pasy niebieskie >Kobiety
  • pasy białe 5 min
  • pasy niebieskie 6 min

Wagi: •Seniorzy: białe, niebieskie, purpura : GI -64kg, -70kg, -76kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50 kg, +100,50kg

•Elita- (brązy, czarne razem) GI -82,30kg, +82,30kg

•Kobiety: białe, niebieskie, GI -58,5kg, -64kg, -69 kg, +69kg

•Master (+35 lat rocznik 1987): białe, niebieskie GI -76kg, -82,30kg, -88,30kg, +88,30 kg

Uwaga! W przypadku gdy w danej kategorii liczba startujących nie wyniesie 2 zawodników organizator może połączyć tą kategorie wagową z niższą lub wyższą.

Limit 300 startujących. W przypadku osiągnięcia limitu panel rejestracyjny zostanie zamknięty.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie Hali Sportowej w Oławie. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu zawodów i regulaminu obiektu • Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem IBJJF • Kontakt email: superpucharpolski@gmail.com Kontakt telefoniczny : 693 399 611

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w III SuperPucharze Polski BJJ GI oraz stwierdzam brak innych przeciwwskazań do udziału w niniejszych zawodach. Uczestniczę w w/w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem oraz organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów zawodów, a także wykorzystanie mojego wizerunku do promocji imprezy. Oświadczam, że z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w III SuperPucharze Polski BJJ GI nie będę żądał/a jakichkolwiek roszczeń od organizatora zawodów. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się także do podporządkowania wszystkim poleceniom organizatorów.