ALMMA 218 Teresin

Event date

Saturday, October 15, 2022

Place

Teresin

Sign up deadline

10.09.2022 - 11.10.2022
Archival event

Event information

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

15 października 2022 r.

Hala sportowa GOSiR Teresin

Al. 20-lecia 1A, 96-515 Teresin

W sobotę 15 października 2022 w ramach ALMMA 218 Teresin odbędą się turnieje:

  1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
  2. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
  3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
  4. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram ALMMA 218 Teresin

PIĄTEK 14 października 2022 18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 15 października 2022

7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 14 października 2022)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 218 Teresin jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2022/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Informacja dla trenerów:

  1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
  2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności - 20 zł

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na ALMMA 218 Teresin WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 10. 09. 2022 r. (sobota) do 10. 10. 2022 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja ALMMA 218 Teresin

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 13 października 2022 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana WYŁĄCZNIE przelewem za ALMMA 218 Teresin wynosi:

– do dnia 20. 09. 2022 r. – 80 zł,

  • do dnia 12. 10. 2022 r. – 100 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat za ALMMA 218 Teresin dokonujemy na konto:

DRAGON Justyna Cypel

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta 76 1050 1025 1000 0097 0886 3551

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: ALMMA 218 Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl