Copa Silesia 2 Gi i NoGi

Brackets

Gi

Gi; Dzieci 7-9 chłopcy; -26kg
Gi; Dzieci 7-9 chłopcy; -29kg
Gi; Dzieci 7-9 chłopcy; -32kg
Gi; Dzieci 7-9 chłopcy; -41kg
Gi; Dzieci 7-9 dziewczynki; -26kg
Gi; Dzieci 7-9 dziewczynki; -29kg
Gi; Dzieci 7-9 dziewczynki; -32kg
Gi; Dzieci 7-9 dziewczynki; -35kg
Gi; Młodzicy chłopcy; -31kg
Gi; Młodzicy chłopcy; -35kg
Gi; Młodzicy chłopcy; -43kg
Gi; Młodzicy chłopcy; -47kg
Gi; Młodzicy chłopcy; +55kg
Gi; Młodzicy dzieczynki; -43kg
Gi; Młodzicy dzieczynki; -55kg
Gi; Młodzicy dzieczynki; +55kg
Gi; Młodszy junior chłopcy; -49kg
Gi; Młodszy junior chłopcy; -57kg
Gi; Młodszy junior chłopcy; -65kg
Gi; Młodszy junior dziewczynki; -53kg
Gi; Juniorzy; -58,5kg
Gi; Juniorzy; -64kg
Gi; Juniorzy; -74kg
Gi; Juniorzy; -79,3kg
Gi; Adult białe pasy; -70kg
Gi; Adult białe pasy; -76kg
Gi; Adult białe pasy; -82,3kg
Gi; Adult białe pasy; -88,3kg
Gi; Adult białe pasy; -94,3kg
Gi; Adult białe pasy; +100,5kg
Gi; Adult niebieskie pasy; -76kg
Gi; Adult niebieskie pasy; -88,3kg
Gi; Adult niebieskie pasy; -94,3kg
Gi; Adult niebieskie pasy; +100,5kg
Gi; Adult purpurowe pasy; -82,3kg
Gi; Kobiety białe pasy; -58,5kg
Gi; Kobiety białe pasy; -69kg
Gi; Kobiety białe pasy; +74kg
Gi; Kobiety niebiebieskie pasy; -58,5kg
Gi; Master białe pasy; -70kg
Gi; Master białe pasy; -76kg
Gi; Master białe pasy; -82,3kg
Gi; Master białe pasy; -88,3kg
Gi; Master białe pasy; -94,3kg
Gi; Master niebieskie pasy; -88,3kg
Gi; Master purpurowe pasy; -76kg
Gi; Master purpurowe pasy; -94,3kg
Gi; Master brązowe/czarne pasy; -76kg

OPEN GI MEN

OPEN GI MEN

OPEN NOGI MEN

OPEN NOGI MEN

nogi open

nogi open