Puchar Polski MMA 2023

Event date

Saturday, March 25, 2023

Place

Sochaczew

Sign up deadline

22.02.2023 - 21.03.2023
Archival event

Event information

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

25 marca 2023 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

W sobotę 25. 03.2023 w ramach Pucharu Polski MMA odbędą się turnieje:

 1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
 2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007
 3. Junior MMA Kobiet - rocznik 2005, 2006, 2007
 4. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
 5. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
 6. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
 7. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
 8. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
 9. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
 10. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
 11. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
 12. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

 Harmonogram Pucharu Polski MMA 2023

PIĄTEK 24 marca 2023 18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 25 marca 2023

7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 24 marca 2023)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Polski MMA 2023 jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

 1. Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.
 2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności – 20 zł.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Puchar Polski MMA 2023 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 22. 02. 2023 r. (środa) do 21. 03. 2023 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Puchar Polski MMA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 23 marca 2023 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

– do dnia 10. 03. 2023 r. – 80 zł,

– do dnia 21. 03. 2023 r. – 100 zł,

– w dniu 22. 03. 2023 r. – 120 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat za kategorie: Kadet MMA Chłopców, Kadet MMA Dziewcząt, Junior MMA Mężczyzn, Junior MMA Kobiet, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn i Kobiet, Full Contact MMA Mężczyzn i Kobiet, Striking MMA Mężczyzn i Kobiet dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

Wpłat za kategorie: Junior Początkujący MMA Mężczyzn, Senior Początkujący MMA Mężczyzn dokonujemy na konto:

DRAGON Justyna Cypel

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta 76 1050 1025 1000 0097 0886 3551

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Puchar Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl